zorunlu deprem sigortası (dask)Zorunlu Deprem Sigortası (Dask)

Zorunlu Deprem Sigortası depremin, deprem sonucu yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlara karşı güvence sağlar.

Teminatı Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından karşılanan Zorunlu Deprem Sigortası’nı yaptırabilirsiniz.

Bilmenizde Fayda Var!

  • DASK 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi sonrası kurulmuştur.
  • Kurulduğu günden beri 14.370 ev için 48 Milyon TL hasar ödemesi yapmıştır.
  • Türkiye’nin %95’i deprem riski altındadır.
  • Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi 1 yıldır ve her yılın sonunda yenilenmesi gerekir.
  • Süresi biten poliçenizi yenilediğinizde %20 indirim kazanırsınız.
  • Zorunlu Deprem Sigortanız olmadan hiçbir tapu, elektrik, su aboneliği işlemi yaptıramazsınız.

 

Bu sigorta ile depremin, deprem sonucu yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar (merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Binalar

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar,
27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Haller

Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
Manevi tazminat talepleri.

Zorunlu Deprem Sigortası Bedelinin Tespiti

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, hiçbir şekilde Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

Zorunlu Deprem Sigortası DASK, aşağıda belirtilen tüm maddi zararları karşılamaktadır.

Teminatlar
Depremin neden olacağı maddi zararlar
Deprem sonucu yangının neden olacağı maddi zararlar
Deprem sonucu infilakın neden olacağı maddi zararlar
Deprem sonucu tsunaminin neden olacağı maddi zararlar
Deprem sonucu yer kaymasının neden olacağı maddi zararlar
Sigortalı binada doğrudan neden olacağı maddi zararlar (Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar ve bacalar)